The Money Coach

คำนวณ : ค่าผ่อนบ้านแบบง่าย

มีประโยชน์ 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่
1. คำนวณยอดผ่อนบ้านเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน
2. วางแผนก่อนรีไฟแนนซ์บ้าน
3. วางแผนทยอยโปะเงินเพิ่ม เพื่อปิดหนี้บ้านเร็วขึ้น

หมายเหตุ : ควรเช็กเงื่อนไขก่อนรีไฟแนนซ์หรือโปะปิดหนี้บ้าน เพราะธนาคารมักมีค่าปรับกรณีปิดหนี้ก่อน 3 ปี

Tip :
ลองคำนวณแบบผ่อนปกติ เปรียบเทียบกับ ผ่อนแบบโปะเงินเพิ่ม 10% จากค่างวด จะเห็นว่าปิดหนี้บ้านได้เร็วขึ้นมากกี่ปี หรือประหยัดดอกเบี้ยได้มากแค่ไหน

บทความแนะนำ
ปลอดหนี้จน

ผลการคำนวณ