The Money Coach

คำนวณ : ค่าผ่อนบ้าน แบบละเอียด

ช่วยสำหรับวางแผนซื้อบ้าน เนื่องจากบางโครงการให้อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันในช่วงปีแรกๆ

วิธีใช้งาน

  • กรอกดอกเบี้ยแต่ละปีให้ครบทุกช่อง
  • ตัวอย่าง เช่น MRR 6% เงื่อนไข MRR – 0.25% ปีที่ 4 ให้นำ 6 – 0.25 = 5.75 นำเลขนี้ใส่ในช่องดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้น

หมายเหตุ : ควรเช็กเงื่อนไขก่อนรีไฟแนนซ์หรือโปะปิดหนี้บ้าน เพราะธนาคารมักมีค่าปรับกรณีปิดหนี้ก่อน 3 ปี

บทความแนะนำ
ปลอดหนี้จน

ผลการคำนวณ